Intro

Avocatura reprezintă o instituţie de drept independentă a societăţii civile, menită să asigure, pe baza profesională, acordarea de asistenta juridică calificată persoanelor fizice şi juridice, în scopul apărării drepturilor, libertăţilor si intereselor lor legitime, precum şi al asigurării accesului la înfăptuirea justiţiei. Toţi avocaţii activează în cadrul unor barouri regionale. Numărul de barouri în Republica Moldova corespunde numărului curţilor de apel. Astfel, cele 4 barouri moldoveneşti sunt cele de Chişinău, Bălţi, Cahul şi Comrat. Cel mai numeros barou este Baroul Chişinău. Toţi membrii barourilor din Republica Moldova formează Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova.

Avocatul Poporului 4 - 7/2015

SUMAR:
1. E timpul acțiunilor concrete (Nina Lozan).
2. Asociațiile de locatari și libertatea de asociere (Alexandru Bot).
3. Hotărâre istorică a Marii Camere de la CEDO referitoare la libertatea de exprimare în presă a avocatului pentru apărarea clientului său.
4. Rezoluția Parlamentului... deplin