Pe scurt despre Uniunea Avocaţilor

Avocatura reprezintă o instituţie de drept independentă a societăţii civile, menită să asigure, pe baza profesională, acordarea de asistenta juridică calificată persoanelor fizice şi juridice, în scopul apărării drepturilor, libertăţilor si intereselor lor legitime, precum şi al asigurării accesului la înfăptuirea justiţiei. Toţi avocaţii activează în cadrul unor barouri regionale. Numărul de barouri în Republica Moldova corespunde numărului curţilor de apel. Astfel, cele 5 barouri moldoveneşti sunt cele de Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat şi Bender. Cel mai numeros barou este Baroul Chişinău. Toţi membrii barourilor din Republica Moldova formează Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova.

Publicaţii recente

20 septembrie 2013 Pe parcursul anului 2012-2013 un Grup de lucru format din avocaţi stagiari din cadrul Asociaţiei Tinerilor Avocaţi („ATA”), coordonaţi de preşedintele ATA și îndrumați de avocaţi din cadrul Consiliului Uniunii şi Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, au elaborat Ghidul Avocatului Stagiar. Scopul Ghidului este evidenţierea reglementărilor legale cu care se confruntă avocatul stagiar de la primul pas de intrare în profesie până la obţinerea statutului de avocat licenţiat, precum şi interpretarea prevederilor legale în vederea formării unei practici corecte şi uniforme pe parcursul desfăşurării stagiului profesional. Elaborarea și publicarea Ghidului a fost realizată cu suportul Asociaţiei Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI Moldova).

Avocatul poporului № 1 - 3 / 2013

În prezentul număr:
1. Stringenţa perfectării legislaţiei în domeniul expertizei judiciare;
2. Evoluţia conceptului european de azil: de la reglementarea la nivel naţional la cel comunitar (partea III);
3. Istoricul apariţiei şi dezvoltării declaraţiilor martorilor ca mijloace de probă în cauzele... deplin